mandag den 18. januar 2016

EKSTRA

Ekstra i dag

GeoGebra - Opgaver

1.       tegn en trekant med sidelængderne 4, 6 og 9 cm.

2.       tegn trekant ABC hvor |AB| 9 cm, vinkel a 22 grader og |BC| 12 cm.

3.       tegn et kvadrat med sidelængden 5 cm

4.       tegn et kvadrat med et areal på 64 cm^2

5.       tegn trekant QPR hvor |QP| 40 m, |PR| 22 m og |QR| 37 m

6.       tegn en fodboldbane i målestoksforholdet 1:800

a.      http://da.wikipedia.org/wiki/Fodbold#Bane

Ingen kommentarer:

Send en kommentar